Ptice   (Aves)         

(Odaberi galeriju ili vrstu)

početna stranica

životinje

ptice

pojedinačne vrste ptica

miješane vrste i grupe iste vrste

gnijezda i jaja

pronađena pera

gvalice i kosti

hranilišta I pojilišta

"loptice" i let

priče

 

Biljke

Gljive

Alge

O nama

Vugrovec

Okoliš

 

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

 

 

 

 

 

 

Tematske galerije

pojedinačne vrste 
ptica
miješane vrste i grupe iste vrste gnijezda
i  jaja

pronađena
pera

gvalice
i kosti
hranilišta
i pojilišta
"loptice"
i let
priče i
zanimljivosti

Popis  identificiranih vrsta ptica  (poredane abecedno po latinskom imenu vrste) :

 

Vrsta (Lat)

Vrsta (Hrv)

Porodica (Lat)

1. Accipiter gentilis jastreb Accipitridae
2. Accipiter nisus kobac Accipitridae

3.

Aegithalos caudatus

dugorepa sjenica

Aegithalidae

4. Anas platyrhynchos divlja patka Anatinae 
5. Anthus trivialis prugasta trepteljka Motacillidae

6.

Asio otus mala ušara Strigidae 

7.

Buteo buteo

škanjac

Falconidae

8.

Carduelis carduelis

češljugar (štiglec)

Fringillidae

9.

Carduelis chloris

zelendur

Fringillidae

10. Carduelis spinus čižak Fringillidae
11.

Coccothraustes coccothraustes

batokljun

Fringillidae

12. Columba palumbus golub grivnjaš Columbidae

13.

Corvus corax gavran Corvidae

14.

Corvus corone cornix siva vrana Corvidae

15.

Cuculus canorus

kukavica

Cuculidae

16.

Delichon urbica

piljak

Hirundididae

17.

Dendrocopos major

veliki djetlić

Picidae

18.

Dendrocopos medius

crvenoglavi djetlić

Picidae

19.

Dendrocopos minor

mali djetlić

Picidae

20.

Emberiza citrinella

strnadica žutovoljka

Emberizidae

21.

Erithacus rubecula

crvendać

Turdidae

22.

Falco tinnunculus

vjetruša

Falconidae

23.

Ficedula hypoleuca crnoglava muharica Muscicapidae

24.

Fringilla coelebs

zeba

Fringillidae

25.

Fringilla montifringilla

sjeverna zeba

Fringillidae

26.

Garrulus glandarius

šojka

Corvidae

27.

Hirundo rustica

lastavica

Hirundididae

28. Jynx torquilla vijoglav  Picidae  
29.

Lanius collurio

rusi svračak

Lanidae

30.

Luscinia megarhynchos

slavuj

Turdidae

31.

Motacilla cinerea gorska pastirica Motacillidae

32.

Muscicapa striata muharica Muscicapidae

33.

Orioulus orioulus

zlatna vuga

Oriolidae

34.

Parus ater

jelova sjenica

Paridae

35.

Parus caeruleus

plavetna sjenica

Paridae

36.

Parus cristatus

kukmasta sjenica

Paridae

37.

Parus major

velika sjenica

Paridae

38.

Parus palustris

crnoglava sjenica

Paridae

39.

Passer montanus

poljski vrabac

Passeridae

40.

Pernis apivorus škanjac osaš Accipitridae

41.

Phasianus colchicus

fazan

Phansianidae

42.

Phoenicurus ochruros mrka crvenrepka Turdidae  

43.

Phoenicurus phoenicurus šumska crvenrepka  Turdidae  

44.

Phylloscopus sibilatrix šumski zviždak Phylloscopidae

45.

Pica pica

svraka

Corvidae

46.

Prunella modularis

sivi popić

Prunellidae

47.

Regulus regulus

zlatoglavi kraljić

Regulidae

48.

Saxicola rubetra

smeđoglavi batić

Turdidae

49.

Saxicola torquata

crnoglavi batić

Turdidae

50.

Serinus serinus

žutarica

Fringillidae

51.

Sitta europaea

šumski brgljez

Sittidae

52.

Strix aluco

šumska sova

Strigidae

53.

Streptopelia decaocto

gugutka

Columbidae

54.

Streptopelia turtur

grlica

Columbidae

55.

Sturnus vulgaris

čvorak

Sturnidae

56.

Sylvia atricapilla

crnokapa grmuša

Sylviidae

57.

Troglodytes troglodytes

palčić

Troglodytidae

58.

Turdus merula

crni kos

Turdidae

59.

Turdus philomelos

drozd cikelj

Turdidae

60.

Turdus pilaris

drozd bravenjak

Turdidae

61.

Turdus viscivorus

drozd imelaš

Turdidae


Osim nabrojanih vrsta ptica, za koje imamo "foto-dokaz", opazili smo još slijedeće vrste ptica, 
za čiju smo identifikaciju sigurni, iako još nemamo fotografiju:
kratkokljuni puzavac (Chertia familiaris), porodica Certhiidae
mali djetlić (Dendrocopos minor), porodica Picidae.

Također imamo fotke ptica u preletu koje ne obitavaju na našem području:
kormorani tj. veliki vranci (Phalacrocorax carbo), porodica Phalacrocoracidae.

 


Gore:        Naši priručnici za identifikaciju vrsta ptica
Dolje:       tragovi malih ptica u snijegu