Bioraznolikost  vugrovečke  okolice  /  Biodiversity  of  the  Vugrovec  Area  

     Zlatna vuga  (Orioulus orioulus)   

početna stranica

životinje

pice

pojedinačne vrste ptica

miješane vrste i grupe iste vrste

gnijezda i jaja

pronađena pera

gvalice i kosti

hranilišta I pojilišta

"loptice" i "let"

priče

 

Vugrovec

Okoliš

Biljke

Gljive

O nama

 

NOVO

Linkovi

Gore:
Prvo je periodički kreštala na suhom drvetu, a onda je preletjela na susjedovu smokvu i nakratko provjeravala jesu li dovoljno zrele.

Lijevo:
Trenutak se je odmarala od jurnjave sa
svojim partnerom. Pri tom su kreštale
slično kao šojke ali nešto kraće i "viših" tonova.

Jednom smo pronašli razbijeno jaje koje bi po izgledu moglo biti vugino.