Okoliš

 
Početna stranica

 

Okoliš:

Utjecaj čovjeka

Rijetke
vrste

Zaštićene
vrste

Staništa

 

Vugrovec

Biljke

Životinje

Gljive

O nama

   

Knjiga
gostiju

NOVO

Linkovi

Prostor oko naše vikendice je bregovit kraj sjeverno od mjesta Vugrovec, uz jugo-istočni rub Parka prirode Medvednica ,  Uže područje više nema stalnih  površinskih vodotokova tako da se neke životinje približavaju vikendicama i kućama u potrazi za vodom i, povremeno, hranom.

Negativan utjecaj ljudi na okoliš vidljiv je u izradi puteva, postavljanju stupova za električnu mrežu, uvođenju noćne rasvjete, neplanskoj sječi privatnih šuma, košenju livada bez obzira na stanje vegetacije, korištenje umjetnih gnojiva i pesticida, palež, ubijanje gmazova, fazana i zečeva te bacanje sitnog i krupnog otpada.

Unatoč tome biljni i životinjski svijet još je uvijek prilično raznolik. Uočili smo nekoliko zakonom zaštićenih vrsta ali i nekoliko  rijetkih i neobičnih vrsta.

U području se nalaze razna staništa: livade, šikare, voćnjake, vinograde, polja, kamenjar, mlade i stare bjelogorične šume.

 (Odaberi temu)

Zaštićene vrste Rijetke vrste
Utjecaj čovjeka Staništa